ที่ตั้ง

ที่ตั้ง – Google แผนที่

Main Entrance Club One Seven

GPS

18.7670842, 99.0019947

Address

385/2 ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่, ช้างคลาน,
เมือง, เชียงใหม่ 50100
Tel: +66 613757611 +66 622528565
Email: cluboneseven17a@gmail.com

Check Room Availability